Svi naši putnici osigurani su od nezgode

Naravno da svi žele što manje nezgoda na odmoru kako bi svoje ljetovanje iskoristili punim potencijalom. Pa ipak, kažu da „nezgoda nikad ne spava“, a to isto vrijedi i na odmoru. Vaša sigurnost i zdravlje za nas su najvažniji. Zato smo s osiguravajućom kućom Triglav sklopili poseban paušalni ugovor za osiguranje turista od nezgode. Općenito, to znači da su svi putnici koji putuju s nama osigurani od mogućih nezgoda koje bi se eventualno dogodile u vremenu trajanja putovanja. Osiguravajuća svota za slučaj smrti zbog nezgode iznosi € 8.400, a u slučaju invalidnosti € 16.800. Detaljna objašnjenja kriterija i obujma osiguranja određena su u pripadajućim općim uvjetima osiguravajuće kuće PG-NE/10-4 i PG-ntu-IZL/11-12.

Želite biti informirani o najnovijim vijestima i ekskluzivnim promocijama?
Pratite nas
na Facebooku