Osiguranje od otkaza turističkih putovanja

Osiguranje od rizika otkaza - Zavarovalnica Sava

Osiguranje je moguće sklopiti pokrićem osiguranih šteta ili rizike prema dva oblika pokrića.

JEDNOSTAVNO POKRIVANJE
Ako putnik treba zbog:
- nezgoda, smrt ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja koje mu onemogućuje putovanje,
-trudnoća,
– nezgoda, smrt ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja članova obitelji koje mu onemogućuje putovanje (s tim da je u slučaju nezgode ili neočekivanog pogoršanja zdravstvenog stanja članova obitelji potrebno ambulantno ili bolničko liječenje kod kuće i njegova nazočnost apsolutno je potrebno),

otkaza putovanja osiguravamo kod Zavarovalnice Sava tako da se prilikom prijave plaća premija osiguranja (rizik otkaza) koja ovisi o broju osoba i vrijednosti putovanja. Za ovo osiguranje vrijede opći uvjeti sp-tur.ang.pdf

 

Premijska stopa* (uključen je porez na promet od poslova osiguranja)

do 2 osobe

4,03 %

3-5 osoba

4,22 %

više od 5 osoba

4,42 %

*Premija osiguranja obračunava se po premijskom tečaju od vrijednosti putovanja
ŠIROKO POKRIVANJE

Ako putnik treba zbog:
- nezgoda, smrt ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja koje mu onemogućuje putovanje,
-trudnoća,
– nezgoda, smrt ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja članova obitelji koje mu onemogućuje putovanje (s tim da je u slučaju nezgode ili neočekivanog pogoršanja zdravstvenog stanja članova obitelji potrebno ambulantno ili bolničko liječenje kod kuće i njegova nazočnost apsolutno je potrebno),
-imovinsku štetu na svojoj imovini u mjestu stanovanja koja nastane kao posljedica potresa, poplave, požara, oluje, tuče, lavine, eksplozije, razbojništva i provale, a zbog koje je njegova prisutnost nužna,
– pozive sudskih i upravnih tijela, gdje je njegova osobna nazočnost obvezna,
- neočekivani gubitak radnog odnosa na neodređeno vrijeme, uvjetovan otkazom poslodavca bez krivnje putnika,
- prihvaća novi posao (odnosi se na putnika koji je prije stupanja na osiguranje bio prijavljen na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i još nema pravo na redoviti dopust),
– podnošenje tužbe za razvod braka nadležnom sudu neposredno prije zajedničkog putovanja osiguranih supružnika te nakon plaćenog putovanja i sklopljenog osiguranja,
- zbog izbijanja epidemije i/ili pandemije određene bolesti, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije ne savjetuje putovanje; COVID-19 je isključen,
-transplantacija organa čiji mu je datum određen odn priopćeno nakon sklapanja osiguranja,
-liječenje u toplicama čiji mu se početak određuje odn priopćeno nakon sklapanja osiguranja,
- operacija za koju je postavljen datum ili priopćeno nakon sklapanja ugovora o putovanju

otkaza putovanja osiguravamo kod Zavarovalnice Sava tako da se prilikom prijave plaća premija osiguranja (rizik otkaza) koja ovisi o broju osoba i vrijednosti putovanja. Za ovo osiguranje vrijede opći uvjeti sp-tur.ang.pdf


 

Premijska stopa* (uključen je porez na promet od poslova osiguranja)

do 2 osobe

5,67 %

3-5 osoba

5,95 %

više od 5 osoba

6,23 %


*Premija osiguranja obračunava se po premijskom tečaju od vrijednosti putovanja.Osiguranje od rizika otkaza - Europäische Reiseversicherung

Ako putnik treba otkazati zbog:
- iznenada teške bolesti, ozbiljne zdravstvene posljedice nesreće, loše podnošljivosti cijepljenja ili smrti
- bolesti učenika, ozbiljne medicinske posljedice nesreće ili smrt člana obitelji koji nije rezervirao putovanje s vama, ako to zahtijeva vašu prisutnost u vašem domu
-primjeri Covid-19 (jer se simptomi razvijaju; jer je vaša temperatura viša, čak i ako je kasniji rezultat testa negativan; jer ste pozitivno testirani bez simptoma; jer je bliski rođak ili osoba koja živi u istom kućanstvu bolesna i vaša je prisutnost hitna jer je bliski rođak u zajedničkom kućanstvu bolestan i morate ići u karantenu)
-teških komplikacija tijekom trudnoće
-veće materijalne štete na njegovoj imovini u mjestu prebivališta, uslijed prirodnih katastrofa (npr. požara) ili kaznenog djela treće strane, ako je za to potrebno vaše prisustvo
- ...

otkazati ili za prekid putovanja omogućujemo osiguranje kod Europskog turističkog osiguranja, tako da se prilikom rezervacije plaća premija osiguranja (rizik otkazivanja) koja ovisi o cijeni putovanja.


Cijena putovanja do
200 EUR             12 EUR 
300 EUR             17 EUR 
400 EUR             22 EUR 
500 EUR             26 EUR 
750 EUR             38 EUR 
1.000 EUR          49 EUR 
1.500 EUR          74 EUR
 2.000 EUR         98 EUR 
2.500 EUR         123 EUR 
3.000 EUR         147 EUR 
4.000 EUR         196 EUR
5.000 EUR          245 EUR


Ovo osiguranje podliježe općim uvjetima: ERV-RVB SLO 2022_20230210_EN.pdf


Želite biti informirani o najnovijim vijestima i ekskluzivnim promocijama?
Pratite nas
na Facebooku