Zdravstveno osiguranje s asistencijom

CORIS zdravstveno osiguranje u inozemstvu s asistencijom

Svim putnicima koji aranžmane iz ovog kataloga uplate po redovnim cijenama, Intelekta poklanja CORIS zdravstveno osiguranje u inozemstvu s asistencijom po paušalnoj cijeni od € 1 po osobi za 8 dana. CORIS osiguranje putnicima garantira 24-satnu zdravstvenu asistenciju u inozemstvu i financijsku sigurnost zbog nenadane bolesti ili nezgode na putovanju u okviru dogovorene osigurane svote do € 15.000 svakom Intelektinom osiguraniku uz pokriće troškova liječenja i lijekova, svih potrebnih spasilačkih prijevoza i repatrijacije (medicinskog prijevoza u polaznu destinaciju). Detaljna objašnjenja kriterija i opsega osiguranja navedena su u općim uvjetima za Intelektine putnike, odnosno putnice, te su objavljena na Coris eng 2020.pdf i na www.coris.si.

Želite biti informirani o najnovijim vijestima i ekskluzivnim promocijama?
Pratite nas
na Facebooku