Zdravstveno osiguranje s asistencijom

CORIS zdravstveno osiguranje u inozemstvu s asistencijom

Za sve putnike koji će aranžmane iz ovog kataloga plaćati po redovnim cijenama, Intelekta kao osiguravatelj daje CORIS - zdravstveno osiguranje u inozemstvu s asistencijom po paušalnoj cijeni od 1 eura po osobi za 8 dana. CORIS osiguranje pruža 24-satnu medicinsku pomoć u inozemstvu i financijsku sigurnost zbog iznenadne bolesti ili nezgode na putovanju u okviru dogovorene osigurane svote do 15 000 eura svakom Intelektinom osiguraniku pokrivajući troškove liječenja i lijekova, svu potrebnu ambulantnu i medicinsku pomoć te potreban prijevoz do kuće. Troškovi su također pokriveni ako na putu dobijete Covid-19. Detaljna objašnjenja i opseg osiguranja dani su u općim uvjetima za Intelektine putnike i objavljeni su na: TI AIU 2021 - T&C (eng) 01-TH-MULTI-03_2021 (web),01.03.21.pdf

Želite biti informirani o najnovijim vijestima i ekskluzivnim promocijama?
Pratite nas
na Facebooku