Opći uvjeti poslovanja

SADRŽAJ ARANŽMANA
Organizator vašeg putovanja je Intelekta Murska Sobota d.o.o. koja jamči provedbu i realizaciju objavljenog programa prema opisu sadržaja aranžmana. Organizator će ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti i na opisan način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih državnih vlasti i sl.).

PRIJAVE I UPLATE
Prilikom prijave putnik potpisuje ugovor o putovanju (prijavnicu), koja je ujedno i potvrda rezervacije, s naznakom: “ upoznat sam s općim uvjetima poslovanja i programom putovanja, te iste u cijelosti prihvaćam ”. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima, postaje pravna obaveza, kako za putnika, tako i za organizatora.
U slučaju prijave putem telefona ili interneta, računa se da je putnik prihvatio odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja i program putovanja, u trenutku kad je telefonski, odnosno putem interneta naručio turistički aranžman. Bitan uvjet za valjanost prijave putem telefona, odnosno interneta je plaćanje računa u skladu s navedenim datumom i uvjetima. Ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno, prilikom prijave uplaćuje se 30% cjelokupne vrijednosti aranžmana, a preostalih 70% cijene aranžmana potrebno je uplatiti najmanje 21 dan prije polaska. Ako je početak dogovorenog putovanja u trenutku sklapanja ugovora manje od 21 dan, plaća se cijeli iznos putovanja u trenutku sklapanja ugovora. U slučaju da putnik ili agencija gdje je izvršena rezervacija, ne plati aranžman u predviđenom roku, računa se da je otkazao aranžman i organizator ima pravo obračunati troškove otkaza u skladu s točkom OTKAZ PUTOVANJA.

CIJENE ARANŽMANA
Cijene za sve aranžmane su određene programom putovanja, odnosno ljetovanja, te su važeće od dana objave programa. Organizator zadržava pravo povišenja objavljenih cijena ako se promijeni tečaj referentnih valuta na osnovi kojih je iskalkulirano putovanje, te ukoliko je došlo do povećanja troškova prijevoza što uključuje i povećanje cijene goriva i povećanja pristojbi (zrakoplovnih, lučkih i sl.). Ako se zbog ovih promjena troškovi smanje, putnik ima pravo na sniženje cijene. O eventualnom povećanju cijene organizator će putnika obavijestiti najkasnije 20 dana prije polaska. Ukoliko povećanje cijene iznosi više od 8 %, putnik ima pravo raskinuti ugovor i ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, iako bez prava nadoknade štete i eventualnih troškova ishođenja vize, putnog osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova.

Eventualni popusti i pogodnosti se ne zbrajaju, te se međusobno isključuju. U slučaju da postoji više različitih popusta, putnik može izabrati onaj popust koji mu najviše odgovara.
Organizator može u programu odrediti ili dopustiti mogućnost da putnik, usluge koje će biti izvedene u inozemstvu, plaća u samoj destinaciji (npr. fakultativni izleti). U tom slučaju organizator ne nastupa kao organizator niti kao posrednik, već samo isključivo kao informator. Stoga putnik prijavljuje sve zahtjeve po reklamaciji u samoj destinaciji (u inozemstvu).


INFORMATIVNI IZNOSI DODATAKA GORIVU NA ČARTER LETOVIMA

Prilikom organiziranja turističkih aranžmana organizator putovanja može biti posrednik, naručitelj ili najmoprimac ove vrste prijevoza prilikom korištenja zračnog prometa, no u svakom slučaju, zbog međunarodno važećih konvencija i rezolucija, zračni prijevoznik je taj koji određuje uvjete prijevoz. Organizator putovanja stoga nema utjecaja na stvarnu konačnu cijenu ove vrste prijevoza, koja se može naknadno promijeniti, unatoč potpisanom ugovoru, zbog vanjskih razloga (cijena goriva, cijena aerodromske pristojbe, ostali dodatni troškovi koje prijevoznik deklarira).

Organizator putovanja zadržava pravo usklađivanja cijene turističkih aranžmana zračnim prijevozom po narudžbi (charter letovi) s ugovorenim uvjetima važećim u trenutku realizacije ove vrste turističkog aranžmana.

Organizator putovanja će obavijestiti putnika o svakoj promjeni cijene (sniženju ili povećanju) ukoliko je ista u okviru zakonom propisanih odstupanja u konačnoj cijeni aranžmana.


Dužina leta/cijena goriva u tonama                 Dulžina leta do 1,5 ure                                                                        Dulžina leta od 1,5 do 3 ur                   
 
 po PLATS sustavu na dan konačnog             (Lefkas, Podgorica, Tivat, … )                                                             (Limnos, Rodos, Antalya, Djerba, … )

obračuna                          

                                                       Doplata po osobi                                                                                                                                                        
                                                      Jedan pravac                     Povratni prijevoz                                             Jedan pravac                   Povratni prijevoz


       701 – 800 EUR                       -8 EUR                                -16 EUR                                                         -12 EUR                                    -24 EUR
       801 – 900 EUR                       -4 EUR                                -8 EUR                                                             -6 EUR                                    -12 EUR
 901 – 1.000 EUR                                /                                          /                                                                       /                                                /    
1.001 – 1.100 EUR                         4 EUR                                  8 EUR                                                              6 EUR                                    12 EUR
1.101 – 1.200 EUR                         8 EUR                                16 EUR                                                            12 EUR                                    24 EUR
1.201 – 1.300 EUR                        12 EUR                               24 EUR                                                            18 EUR                                    36 EUR
1.301 – 1.400 EUR                        16 EUR                               32 EUR                                                            24 EUR                                    48 EUR
1.401 – 1.500 EUR                        20 EUR                               40 EUR                                                            30 EUR                                    60 EUR
1.501 – 1.600 EUR                        24 EUR                               48 EUR                                                            36 EUR                                    72 EUR


Cijene paket aranžmana na posebnim zrakoplovima (čarter letovi) izračunate su prema uvjetima cijene goriva od 1.000€/toni. Iznosi u tablici izračunati su kao omjer između duljine leta i cijene tone goriva prema PLATS sustavu na dan konačnog obračuna, uzimajući u obzir prosječnu popunjenost putničke kabine. Konačan obračun bit će poznat io njemu će putnik biti obaviješten najkasnije 20 dana prije početka putovanja. Aktualne cijene zrakoplovnog goriva objavljuju se svakog petka na sljedećim stranicama:
https://www.iata.org/en/publications/economics/fuel-monitor/. Organizator putovanja zadržava pravo promjene iznosa navedenih u tablici, ukoliko bi cijena tone goriva narasla i više od trenutnog maksimalnog iznosa u tablici ili smanjen čak i više od minimalnog iznosa u tablici.

U slučaju povećanja ukupne cijene za više od 8%, putnik ima mogućnost pravo na odustanak od ugovora bez troškova otkazivanja.


KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Kategorizacije smještajnih objekata (broj zvjezdica), navedene u ovom katalogu su određene u odnosu na lokalne, odnosno nacionalne kategorizacije pa zato organizator za njih ne odgovara. Organizator si pridržava pravo oduzeti ili dodati pola zvjezdice vezano za subjektivno mišljenje naših gostiju iz prošlih godina, u odnosu na ocjene drugih renomiranih organizatora putovanja, u odnosu na iskustvo Intelektinih predstavnika i prema stvarnom stanju nakon pregleda hotela od strane Intelektinih djelatnika. Broj zvjezdica među različitim vrstama smještaja nije usporedivo. Obroci, komfor i ostala ponuda su pod nadzorom lokalnih turističkih organizacija. Standardi turističke ponude između odabranih mjesta i destinacija su različiti i neusporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pismenu informaciju koju je putnik dobio na prodajnom mjestu, a koja nije u skladu s opisom usluga u ovom programu. Organizator, isto tako, ne odgovara za informacije na web stranicama čije adrese ćete naći u ovom katalogu, budući da se radi o vlastitim domaćim stranicama pojedinih hotela, na čije oblikovanje organizator nema utjecaja. Opis usluga i objekata u pojedinom katalogu vrijedi samo za one putnike koji se prijave prema tom katalogu, odnosno koji plate izabrani objekt po cijenama objavljenim u pojedinom katalogu. U slučaju “last minute” ponuda i drugih akcija, vrijede isključivo opisi koji su navedeni uz konkretnu akciju.

FORTUNA
Smještaj rezerviran prema ponudi Fortuna ne garantira smještaj u točno imenovanom objektu, već u neodređenom objektu rezervirane nacionalne kategorizacije. Osim destinacije, kategorije i vrste usluge (N, NZ, POL, PP, AI) uobičajeno se ne obećavaju nikakve druge usluge, pa tako i nisu dio ugovora o putovanju. Razmještaj gostiju po hotelima obično se organizira tek prilikom dolaska u zračnu luku odabrane destinacije, u skladu sa slobodnim kapacitetima. Destinacija je određena zračnom lukom, no smještaj ne mora biti točno u tom mjestu, već može biti u bilo kojem od ljetovališta na samoj destinaciji. Pojedini putnici ili skupine putnika u istom terminu mogu biti smješteni u različitim smještajnim objektima i na različitim odmarališnim lokacijama, iako su svi platili istu cijenu.

PROMJENA PROGRAMA
Organizator ima pravo promijeniti program, ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku SADRŽAJ ARANŽMANA). Ugovoreni smještaj organizator može zamijeniti u samoj destinaciji, samo smještajem u objektima iste ili više kategorije i na vlastiti trošak. Zračni prijevoznici pridržavaju pravo promjene reda letenja, što se može dogoditi i neposredno prije samog odlaska. Uslijed različitih razloga, kao što su štrajkovi, loši vremenski uvjeti, nužni poslovi održavanja, popravaka, opterećenja zračnog prostora, može doći do kašnjenja na koje organizator nema utjecaja. Za dodatne troškove ili neiskorištene usluge ili bilo koju drugu štetu koja nastane zbog kašnjenja, u skladu sa zakonskim propisima odgovara prijevoznik. Kod kružnih putovanja, odnosno tura, putnik mora uvažiti mogućnost da su neki muzeji, crkve, arheološka nalazišta i sl. zatvorena upravo onaj dan kad je u programu predviđen njihov razgled, pa stoga organizator zadržava pravo promjene redoslijeda pojedinih razgleda, odnosno, odgovarajućih zamjenskih razgleda. O svakoj promjeni programa putnik mora biti obaviješten pismeno na jasan i razumljiv način. Putnik mora imati na raspolaganju razuman rok da odgovori na predloženu promjenu, te mora biti upoznat s posljedicama ukoliko ne odgovori na predloženu promjenu. Ukoliko je posljedica promjena lošija kvaliteta ili niži troškovi turističkog paket aranžmana, putnik ima pravo na odgovarajuće sniženje cijene.

TRAJANJE PUTOVANJA I REZERVIRANA USLUGA
Prvi i zadnji dan putovanja namijenjeni su dolasku i odlasku u ljetovališno mjesto, a s tim su povezani transferi i smještaj. Sat odlaska može biti i popodnevni odnosno večernji, a sat povratka i jutarnji. U svakom slučaju se dan odlaska i dan povratka računaju kao dani putovanja.
Hotelijer kod dolazaka u kasnim večernjim satima nije dužan putniku servirati večeru, a jednako vrijedi i za doručak kod odlazaka u ranim jutarnjim satima. Molimo da uvažite da rezervirana pansionska usluga vrijedi samo u vrijeme vašeg boravka u destinaciji i to od trenutka kad se prijavite na recepciji do trenutka kad se odjavite.

PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ PUTOVANJA
Organizator programa može potpuno ili djelomično otkazati aranžman, ako prije ili za vrijeme trajanja aranžmana, nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle otkloniti ili spriječiti. U slučaju da su te izvanredne okolnosti postojale u vrijeme objavljivanja i prodaje aranžmana, organizator bi imao opravdani razlog da program ne objavljuje i ne prima prijave i rezervacije. Organizator može otkazati aranžman ili dio aranžmana koji se dodatno naplaćuje (npr. transfer do zračne luke) i u slučaju da se ne prijavi predviđeni minimalni broj putnika za pojedinu vrstu aranžmana odnosno prijevoza:
- za aranžmane s posebnim iznajmljenim zrakoplovom, vlakom ili brodom - 80% popunjenosti
- za autobusne aranžmane 40 putnika
- za aranžmane na redovitim zrakoplovnim linijama 15 putnika
- za transfer do zračne luke u Ljubljani 6 putnika
Organizator je dužan putnike o tome obavijestiti najmanje 7 dana prije početka izvršenja aranžmana. U ovim slučajevima organizator ne preuzima nikakvu obavezu za naknadu štete putnicima, nego će im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos, odnosno iznos koji odgovara dijelu neiskorištenih usluga.

OTKAZ I ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA
Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, potrebno je da to učini pismeno. Datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun troškova otkaza kako slijedi:
- za otkaz do 30 dana prije početka putovanja, organizator zadržava 20% cjelokupne vrijednosti aranžmana,
- za otkaz od 29 do 22 dana prije početka putovanja, organizator zadržava 30% cjelokupne vrijednosti aranžmana,
- za otkaz od 21 do 15 dana prije početka putovanja, organizator zadržava 50% cjelokupne vrijednosti aranžmana,
- za otkaz od 14 do 8 dana prije početka putovanja, organizator zadržava 80% cjelokupne vrijednosti aranžmana,
- za otkaz od 7 do 1 dan prije početka putovanja, organizator zadržava 95% cjelokupne vrijednosti aranžmana,
- ukoliko se putnik ne pojavi na polasku ili otkaže putovanje na dan polaska ili čak nakon njegovog početka, organizator tereti putnika za cjelokupnu vrijednost aranžmana, koja može biti povećana do visine stvarnih troškova.

Uz gore spomenute troškove otkaza putnik je uvijek dužan organizatoru putovanja pokriti i administrativne troškove u visini od Eur 23 po prijavnici.

Kod djelomičnog otkaza putovanja, kad na primjer putovanje ne otkažu svi putnici unutar jedne rezervacije, a koji borave u jednoj smještajnoj jedinici (npr. sobi, studiju ili apartmanu), u skladu s gornjom tabelom i administrativnim troškovima, dolazi do povećanja cijene aranžmana i za ostale putnike unutar pojedine rezervacije.

Gornja tabela ne vrijedi za turističke aranžmane koji su vezani za redovne zrakoplovne linije odnosno nisko budžetne prijevoznike. Kod tih aranžmana troškovi otkaza putovanja iznose 95 % ukupne cijene aranžmana već odmah nakon fiksne potvrde aranžmana!

U slučajevima kada putnik iz različitih razloga mora otkazati putovanje, svim putnicima prilikom prijave omogućujemo sklapanje osiguranja od rizika otkaza kod raznih osiguravajućih kuća. U tom slučaju putnika u cijelosti obvezuju svi opći uvjeti osiguranja otkaza turističkog putovanja pojedinog osiguravajućeg društva koji su sastavni dio ugovora o putovanju za čiji se otkaz sklapa osiguranje. Premija osiguranja rizika otkaza dospijeva u cijelosti odmah po prijavi.

Ukoliko putnik nije u mogućnosti sudjelovati na putovanju, ako je promjenu moguće dogovoriti, može promijeniti (prenijeti) svoju rezervaciju na drugog putnika koji ispunjava uvjete za određeno putovanje, ali o tome mora obavijestiti organizatora ili prodajno mjesto br. najkasnije 8 dana prije početka putovanja. Sve dodatne troškove koji bi pritom nastali snosi putnik.

Za svaku promjenu rezervacije, ako je još moguća, organizator naplaćuje putniku 23€. Svaka promjena datuma putovanja kraća od 30 dana prije polaska više se ne smatra promjenom, već otkazivanjem, na što se odnosi gornja tablica troškova otkazivanja.

OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator je dužan brinuti, kako o kvalitetnom izvršenju usluga, tako i o izboru poslovnih partnera, te zastupati prava i interese putnika u skladu s dobrim običajima u turizmu i turističkim uzancama. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge u programu aranžmana i odgovoran je zbog eventualnog, u cijelosti ili djelomičnog neizvršenja usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena ili neizvršenja usluga prouzrokovanih višom silom (pogledajte točku SADRŽAJ ARANŽMANA), ili kašnjenja prijevoznih sredstava za koje je, prema zakonskim propisima, odgovoran prijevoznik.

OBVEZE PUTNIKA
Putnik se dužan brinuti da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga, ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima matične države, kao i zemlje u koju putuje. Ukoliko putnik na putovanju izgubi dokumente ili su mu isti ukradeni, a neophodno su potrebni za nastavak putovanja ili povratak u domovinu, mora na vlastiti trošak priskrbiti nove. Ukoliko je putniku zbog kršenja nekog od navedenih uvjeta, zabranjen nastavak putovanja, snosi sve posljedice i troškove koji pri tom nastanu. Nadalje, mora se pridržavati kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima (kod velikog broja hotela srednje i visoke kategorije propisana je odgovarajuća garderoba za ulazak u restoran, npr. duge hlače), te surađivati s predstavnikom organizatora i davaocima usluga u dobroj namjeri.

Ukoliko putnik ne bi poštivao svoje obaveze, odgovara organizatoru za učinjenu štetu, a organizator otklanja svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju pretrpio putnik. Ukoliko putniku vizu ishoduje organizator, on time ne jamči za uspješnost dobivanja vize, te ne refundira troškove ishođenja vize.

Putnik je kod prijave, dužan organizatoru dati točne podatke, koji će se koristiti u skladu sa zakonom, temeljem kojih će organizator izvršiti rezervaciju i najkasnije 5 dana prije putovanja putnika obavijestiti o točnom satu odlaska i dati mu ostale informacije u vezi s putovanjem. Nezaprimljena obavijest ne tretira se kao viša sila na strani putnika; troškove koji bi uslijed toga nastali snosi isključivo putnik osobno.

Ukoliko putnik želi tijekom putovanja osigurati popust, odnosno besplatan ulaz u muzeje, samostane, galerije i sl. mora sam i na vlastiti trošak pribaviti potvrdu koju najčešće izdaje veleposlanstvo zemlje koja se posjećuje..

PRTLJAGA
Sukladno odredbama pojedinih zračnih prijevoznika putnik ima pravo na besplatan prijevoz određene težine prtljage. Za svaki prekomjerni kilogram iznad dopuštene težine prtljage, putnik mora u samoj destinaciji nadoplatiti. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.
Prijevoz životinja i posebne prtljage, kao što je bicikl, surf, golf oprema i sl. plaća se dodatno, uobičajeno pri odlasku, neposredno u zračnoj luci, odnosno u samoj destinaciji. Prijevoz životinja i prtljage potrebno je najaviti već prilikom prijave, a zračni prijevoznik, odnosno autobusni prijevoznik zbog ograničenih kapaciteta u svakom slučaju zadržavaju pravo odbijanja prijevoza tih životinja odnosno prtljage. Sve troškove, odnosno štetu, koji bi nastali uslijed toga, snosi putnik osobno. Prilikom prijave potrebno je najaviti i prijevoz svih predmeta čiji je prijevoz u ručnoj prtljazi zabranjen, osim ako je putnik nužno potreban zbog zdravstvenih razloga, npr. injekcije inzulina.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za izgubljenu, oštećenu ili uništenu prtljagu. Prijavu izgubljene ili oštećene prtljage, putnik osobno mora nasloviti na prijevoznika ili na hotel. Prilikom zračnog prijevoza za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija na temelju propisa koji vrijede u međunarodnom zračnom putničkom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije – prijevoznika, te ga ispunjenog predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jednu kopiju zadržava za sebe. Na temelju obrasca zračni prijevoznik mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u međunarodnom putničkom prometu.

Organizator isto tako ne odgovara za krađu ili oštećenje prtljage ili drugih osobnih stvari, dragocjenosti i dokumenata iz smještajnih objekata (preporučujemo najam sefa) i prijevoznih sredstava (zrakoplova, autobusa, brodova).

SOBE
Ukoliko putnik, prilikom rezervacije, nije nadoplatio sobe s nekim posebnim karakteristikama (pogled more, balkon, komfor, položaj – orijentacija, određeni kat…), bit će smješten u jednoj od soba koje su službeno registrirane za izdavanje gostima u dotičnom hotelu. Slike soba u katalogu su samo primjeri soba.
Raspodjela soba u nadležnosti je hotelijera. Organizator putovanja nema na to nikakvog utjecaja, želje putnika može proslijediti, ali ne može garantirati da će biti ispunjene. Kod smještaja u jednokrevetnoj sobi, putnik mora uvažiti da ona obično ne odgovara standardu dvokrevetne sobe, da je manja i ima slabiji položaj.

Kod smještaja tri osobe u istoj sobi ili studiju, putnik mora uvažiti da se najčešće radi o dvokrevetnoj sobi odnosno dvokrevetnom studiju ili apartmanu s pomoćnim ležajevima, pri čemu smještaj treće osobe obično ne odgovara standardu smještaja druge dvije osobe. Uglavnom se, naime, radi o ležaju na rasklapanje ili kauču, koji po veličini i udobnosti, nije jednak uobičajenom ležaju. Putnik mora, također, uvažiti da pomoćni ležaj donekle ograničava kretanje po sobi.

Prema međunarodnim običajima, uzancama i ugovorima s hotelijerima, izmjena gostiju u sobama se vrši između 12 i 15 sati. Zbog toga kod odlaska sobu treba napustiti do 12 sati, bez obzira na vrijeme polaska zrakoplova, budući da je treba pripremiti za nove goste. Isto tako, tek iza 15 sati možemo početi koristiti sobu prilikom dolaska. Neki hoteli, ovisno o zauzetosti soba, ponekad nude mogućnost produženog boravka što putnik sam dogovara i plaća na recepciji. U brojnim smještajnim objektima postoji kod dolaska, odnosno odlaska, mogućnost da odložite prtljagu u poseban prostor ili na označeno prikupljalište, ali uvijek na vlastitu odgovornost.
Gosti koji se prijave na “last minute” i razne druge akcije moraju znati da će dobiti sobe u skladu s opisima po konkretnoj akciji, iako će to obično biti najslabije sobe u hotelu. Hotelijer naime, uvijek ima određen broj gostiju koji su aranžman uplatili po kataloškoj cijeni i razumljivo je da će njima dati prednost.


ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA
Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje, putnik je dužan obaviti cijepljenje i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je isto obvezno i kada takav propis nastupi i nakon zaključivanja ugovora o putovanju; to ne može biti opravdan razlog za raskid ugovora, osim ukoliko bi postojale kontraindikacije za putnikovo zdravlje. U tom slučaju, putnik je dužan priložiti liječničku potvrdu. Putnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu i zdravstvene usluge u zemlji i u inozemstvu, u opsegu i na način utvrđen propisima nadležne zdravstvene ustanove, te je dužan upoznati se sa istima prije polaska na putovanje..

REKLAMACIJE ODNOSNO PRITUŽBE
Manje manjkavosti se ne uvažavaju. Ako su usluge navedene u programu, po mišljenju koje je neovisno od individualnih osobina pojedinog putnika, njegove starosti, spola, posebne osjetljivosti ili posebne neosjetljivosti, loše izvršene, putnik može predati pritužbu odnosno reklamaciju.

Organizator će rješavati samo pritužbe, čiji uzrok nije bilo moguće otkloniti u odmarališnoj destinaciji. U slučaju da je sam predmet reklamacije mogao biti riješen u samoj destinaciji, a putnik nije imao pritužbe u samoj destinaciji, te o nepravilnostima nije obavijestio gore navedene osobe, računa se da se je putnik složio s takvom manjkavo izvršenom uslugom i time izgubio pravo do podnošenja kasnijih reklamacija sa zahtjevom za sniženje cijene usluge, odnosno plaćanja odštete. Ukoliko zbog krivnje organizatora nije došlo do realizacije programa ili nekih usluga, putnik ima pravo do sniženja cijene u visini realne vrijednosti reklamiranog dijela aranžmana, ali ne i dijela aranžmana, odnosno usluge koje je putnik već iskoristio i bio s njima zadovoljan. Putnik nema pravo na naknadu izgubljene ili neostvarene dobiti, te povrata nematerijalne štete i troškova koji izviru iz toga. Organizator odgovara putniku za nastalu štetu samo do trostruke vrijednosti ugovorom dogovorenih putnih usluga. To ograničenje ne vrijedi u slučaju putnikovog pogoršanja zdravlja ili smrti, za koju bi bio odgovoran organizator. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete. Kod "last minute" aranžmana i ostalih aranžmana po sniženim akcijskim cijenama, radi se o skromnijem smještaju, iako povoljnijem i prije svega namijenjenom putnicima kojima kvaliteta smještaja nije najvažnija. Putnik koji se odluči za takav aranžman je u skladu s Općim uvjetima poslovanja upozoren na nižu kvalitetu aranžmana prije sklapanja ugovora, pa zato nema pravo do uvažavanja zahtjeva za spuštanjem cijene koji bi nastajali iz naslova kvalitete smještajnog objekta.

Pritužbeni postupak:
1. Odmah u samoj destinaciji putnik treba reklamirati neodgovarajuću uslugu, kod predstavnika organizatora putovanja, a u njegovoj odsutnosti kod davaoca usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom u dobroj namjeri, da se otklone uzroci pritužbe. Ako putnik ne prihvati ponuđeno rješenje reklamacije, koje odgovara uplaćenim uslugama prema programu, organizator neće uvažiti naknadne reklamacije i putnicima neće odgovarati na pismenu pritužbu.
2. Ako objektivne pritužbe nije moguće riješiti s Intelektinim predstavnikom u samoj destinaciji, putnik je dužan odmah nazvati dežurni broj organizatora +386 41 730 072 i zahtjevati pismenu potvrdu o manjkavostima.
3. U skladu s čl. 893 Obligacijskog zakonika putnik najkasnije u roku od 8 dana po povratku s puta, putnik je dužan predati pismenu pritužbu na prodajnom mjestu gdje je rezervirao i prijavio se za putovanje i priložiti pismenu potvrdu potpisanu od predstavnika organizatora i eventualne račune za dodatne troškove. Pritužba mora biti potpisana, a može je prijaviti svaki putnik isključivo osobno u svoje ime, ili za to može opunomoćiti treću osobu. Punomoć mora biti u prilogu pritužbe. Pritužbe poslane putem e-maila neće se razmatrati. Organizator će sadržajno razmatrati samo pritužbe sa svim zahtjevanim priloženim dokumentima o uzroku reklamacije, i to predane u zakonski određenom roku.
4. Organizator putovanja je dužan izdati prvi pismeni odgovor na ovu pritužbu u roku od 8 dana po primitku pritužbe, odnosno konačni odgovor u roku potrebnom za pribavljanje svih informacija o uzroku pritužbe kod davaoca usluge.

U slučaju da je putnik ispoštovao pritužbeni postupak iz ovih Općih uvjeta putovanja, može zahtijevati sniženje cijene ili naknadu štete radi neusklađenosti s ugovorom o paket aranžmanu u roku od dvije godine od nastanka neusklađenosti. Odštete ili smanjenja cijena, koja putniku pripadaju na podlozi različitih zakona, uredbi i konvencija se međusobno oduzimaju, kako bi se spriječile prekomjerne isplate.

Kod "last minute" aranžmana i ostalih aranžmana po sniženim akcijskim cijenama, radi se o skromnijem smještaju, iako povoljnijem i prije svega namijenjenom putnicima kojima se kvaliteta smještaja ne čini najvažnijim čimbenikom. Putnik koji se odluči za takav aranžman je u skladu s Općim uvjetima poslovanja upozoren na nižu kvalitetu aranžmana prije sklapanja ugovora, pa zato nema pravo do uvažavanja zahtjeva za spuštanjem cijene koji bi nastajali iz naslova kvalitete smještajnog objekta.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA
Organizator sve pridobivene podatke o putnicima čuva u skladu s pravima i obvezama iz Opće uredbe o čuvanju podataka Europske Unije. Računa se da putnik s prijavom na konkretno putovanje pristaje na upotrebu tih podataka u namjeri da se ispune ugovorne obveze i prava, kao i u namjeri neposredne trgovine, istraživanja tržišta, segmentacije kupaca, statističke obrade i obavijesti o ponudi organizatora i njegovih poslovnih partnera. Ukoliko putnik to ne želi, može navedeno izjaviti prilikom rezervacije i prijave putovanja. Politika osiguranja osobnih podataka objavljena je na web stranici www.intelekta.com.

NADLEŽNOST SUDA
Za riješavanje svih mogućih sporova, koji nisu mogli biti riješeni mirnim putem, nadležan je odgovarajući sud u Mariboru.


Odgovorni organizator:

INTELEKTA M. SOBOTA, d. o. o., Prežihova ul. 5, 9000 Murska Sobota
tel.: +386 2 536 19 60, faks: +386 2 536 19 61
www.intelekta.com

Vaša putnička agencija:

Svi podaci u katalogu i cjeniku odgovaraju stanju iz prosinac 2023.