Zavarovanje rizika odpovedi

Zavarovanje rizika odpovedi - Zavarovalnica Sava

Zavarovanje je možno skleniti s kritjem zavarovanih nevarnosti oz. rizikov po dveh oblikah kritij.

ENOSTAVNO KRITJE
Če bi potnik moral zaradi:
-nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanje zdravstvenega stanja, ki onemogoča njegovo potovanje,
-nosečnosti,
-nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov, ki mu onemogočajo potovanje (ob pogoju da je ob nezgodi ali nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja družinskih članov potrebno domače ambulantno ali bolnišnično zdravljenje in je njegova navzočnost nujno potrebna),

potovanje odpovedati, omogočamo zavarovanje pri Zavarovalnici Sava, tako da se ob prijavi plača zavarovalna premija (riziko odpovedi), ki je odvisna od števila oseb in vrednosti potovanja. Za to zavarovanje veljajo splošni pogoji SP-TUR-2019.pdfIPID - TUR.pdf
 

Premijska stopnja* (vključen je davek od prometa zavarovalnih poslov)

do 2 oseb

4,03 %

3-5 oseb

4,22 %

več kot 5 oseb

4,42 %


*Zavarovalna premija se obračuna po premijski stopnji od vrednosti potovanja


ŠIRŠE KRITJE
Če bi potnik moral zaradi: 
-nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanje zdravstvenega stanja, ki onemogoča njegovo potovanje,
-nosečnosti,
-nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov, ki mu onemogočajo potovanje (ob pogoju da je ob nezgodi ali nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja družinskih članov potrebno domače ambulantno ali bolnišnično zdravljenje in je njegova navzočnost nujno potrebna),
-premoženjske škode na njegovi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledica potresa, poplave, požara, viharja, toče, plazu, eksplozije, ropa in vlomske tatvine, zaradi česar je njegova prisotnost nujna,
-poziva sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna njegova osebna prisotnost,
-nepričakovane izgube zaposlitve za nedoločen čas, pogojene z odpovedjo delodajalca iz nekrivdnih razlogov potnika,
-sprejema v novo službo (velja za potnika, ki je bil pred sklenitvijo zavarovanja pri Zavodu za zaposlovanje prijavljen kot brezposelna oseba in še nima pravice koristiti redni dopust),
-vložitve ločitvenega zahtevka pri pristojnem sodišču neposredno pred skupnim potovanjem zakoncev, ki ju zadeva zavarovanje ter po vplačanem potovanju in sklenjenem zavarovanju,
-zaradi izbruha epidemije in/ali pandemije neke bolezni Ministrstvo za zunanje zadeve RS odsvetuje potovanje; COVID-19 je izključen,
-presaditve organov, katere datum mu je določen oz. sporočen  po sklenitvi zavarovanja,
-zdravljenje v zdravilišču, katere pričetek mu je določen oz. sporočen po sklenitvi zavarovanja,
-operacije, za katero mu je datum določen oz. sporočen po sklenitvi pogodbe o potovanju
 
potovanje odpovedati, omogočamo zavarovanje pri Zavarovalnici Sava, tako da se ob prijavi plača zavarovalna premija (riziko odpovedi), ki je odvisna od števila oseb in vrednosti potovanja. Za to zavarovanje veljajo splošni pogoji SP-TUR-2019.pdfIPID - TUR.pdf


 

Premijska stopnja* (vključen je davek od prometa zavarovalnih poslov)

do 2 osebi

5,67 %

3-5 oseb

5,95 %

več kot 5 oseb

6,23 %

*Zavarovalna premija se obračuna po premijski stopnji od vrednosti potovanja. Zavarovanje rizika odpovedi - Europäische Reiseversicherung

Če bi potnik moral zaradi:
-nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode, slabega prenašanja cepljenja ali smrti
-nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti družinskega člana, ki ni skupaj z vami rezerviral potovanje, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju
-primerov Covid-19 (ker se razvijejo simptomi; ker je vaša temperatura višja, tudi če je poznejši rezultat testa negativen; ker ste bili pozitivni brez simptomov; ker je bližnji sorodnik ali oseba, ki živi v istem gospodinjstvu zbolela in je vaša prisotnost nujno potrebna; ker je bližnji sorodnik v skupnem gospodinjstvu bolan in morate iti v karanteno)
-težjih zapletov pri nosečnosti
-večje materialne škode na njegovi lastnini v kraju bivanja, zaradi elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanja tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost
- …

odpovedati oz. prekiniti potovanje omogočamo zavarovanje pri Evropskem turističnem zavarovanju, tako da se ob prijavi plača zavarovalna premija (riziko odpovedi), ki je odvisna od cene potovanja.Cena potovanja do               
   200 EUR             12 EUR
 300 EUR             17 EUR
 400 EUR             22 EUR
 500 EUR             26 EUR
 750 EUR             38 EUR
 1.000 EUR             49 EUR
 1.500 EUR             74 EUR
 2.000 EUR             98 EUR
 2.500 EUR           123 EUR
 3.000 EUR           147 EUR
 4.000 EUR           196 EUR
 5.000 EUR           245 EUR

         


Za to zavarovanje veljajo splošni pogoji: Pogoje_ZavarovanjeOdpovediSLO-AVB-SLSS_2022-SL-001.pdf

Želite biti informirani o aktualnih novostih in ekskluzivnih akcijah?
Spremljajte nas
tudi na Facebooku