Zavarovanje rizika odpovedi

Zavarovanje rizika odpovedi - Zavarovalnica Triglav

Zavarovanje je možno skleniti s kritjem zavarovanih nevarnosti oz. rizikov po dveh paketih.

PAKET A
Če bi potnik moral zaradi:
-smrti, nezgode ali nepričakovanega poslabšanje zdravstvenega stanja, ki onemogoča njegovo potovanje,
-smrti svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, istospolni partner, starši, krušni starši, tast, tašča, otroci, krušni otroci, zet, snaha, brat, sestra, vnuk, vnukinja, stari starši), ki onemogoča potovanje,
-nezgode ali takšnega nepričakovanega poslabšanje zdravstvenega stanja ožjih svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, istospolni partner, starši, krušni starši, otroci, krušni otroci, brat ali sestra), ki mu zaradi potrebne nege ali hospitalizacije teh oseb onemogoči potovanje,
-mobilizacije civilne zaščite ter poziva sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna njegova osebna prisotnost
-elementarne nesreče, ki onemogoča potovanje, če do te nesreče pride v kraju, kjer stalno biva,

potovanje odpovedati, omogočamo zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, tako da se ob prijavi plača zavarovalna premija (riziko odpovedi) v višini 2,90 % cene aranžmaja. Za to zavarovanje veljajo splošni pogoji PG-tpt-19-4-.pdfKL-ZA-teror-02-1.pdfhttps://www.triglav.si/zavarovanja/zasebni/zavarovanja-za-prosti-cas/zavarovanje-odpovedi-turisticnih-potovanjPAKET A + B
Če bi potnik moral zaradi:
-smrti, nezgode ali nepričakovanega poslabšanje zdravstvenega stanja, ki onemogoča njegovo potovanje,
-smrti svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, istospolni partner, starši, krušni starši, tast, tašča, otroci, krušni otroci, zet, snaha, brat, sestra, vnuk, vnukinja, stari starši), ki onemogoča potovanje,
-nezgode ali takšnega nepričakovanega poslabšanje zdravstvenega stanja ožjih svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, istospolni partner, starši, krušni starši, otroci, krušni otroci, brat ali sestra), ki mu zaradi potrebne nege ali hospitalizacije teh oseb onemogoči potovanje,
-mobilizacije civilne zaščite ter poziva sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna njegova osebna prisotnost
-elementarne nesreče, ki onemogoča potovanje, če do te nesreče pride v kraju, kjer stalno biva
-obsežne škode na domu tik pred datumom potovanja (požar, izliv vode, eksplozija, rop, …), če mu izvedba nujnih sanacijskih del onemogoča potovanje,
-opozorila svetovne zdravstvene organizacije ali podobnega organa zaradi elementarne nesreče, epidemije, pandemije ali ogrožene varnosti za območje potovanja,
-terorističnega dejanje do 30 dni pred načrtovanim potovanjem v kraju ali območju načrtovanega potovanja,
-neposredne vključenosti v prometno nesrečo na poti do letališča, avtobusne ali železniške postaje, pristanišča ali drugega kraja, iz katerega je bil naročen odhod na potovanje,
-odpovedi poročnega potovanja zaradi odpovedi poroke,
-začetka postopka razveze ali prenehanje zunajzakonske skupnosti, ki je pravno priznana,
-odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca,
-odpovedi dogodka oz. spremembe datuma dogodka s strani ponudnika, za katerega je bilo individualno urejeno potovanje (za koncerte, muzeje, galerije, športne in kulturne dogodke, izlete, ekskurzije, tečaje)


potovanje odpovedati, omogočamo zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, tako da se ob prijavi plača zavarovalna premija (riziko odpovedi) v višini 4,42 % cene aranžmaja. Za to zavarovanje veljajo splošni pogoji PG-tpt-19-4-.pdfKL-ZA-teror-02-1.pdfhttps://www.triglav.si/zavarovanja/zasebni/zavarovanja-za-prosti-cas/zavarovanje-odpovedi-turisticnih-potovanj.
Zavarovanje rizika odpovedi - Europäische Reiseversicherung

Če bi potnik moral zaradi:
-nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode, slabega prenašanja cepljenja ali smrti
-nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti družinskega člana, ki ni skupaj z vami rezerviral potovanje, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju
-primerov Covid-19 (ker se razvijejo simptomi; ker je vaša temperatura višja, tudi če je poznejši rezultat testa negativen; ker ste bili pozitivni brez simptomov; ker je bližnji sorodnik ali oseba, ki živi v istem gospodinjstvu zbolela in je vaša prisotnost nujno potrebna; ker je bližnji sorodnik v skupnem gospodinjstvu bolan in morate iti v karanteno)
-težjih zapletov pri nosečnosti
-večje materialne škode na njegovi lastnini v kraju bivanja, zaradi elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanja tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost
- …

odpovedati oz. prekiniti potovanje omogočamo zavarovanje pri Evropskem turističnem zavarovanju, tako da se ob prijavi plača zavarovalna premija (riziko odpovedi), ki je odvisna od cene potovanja.Cena potovanja do               
   200 EUR             11 EUR
 300 EUR             16 EUR
 400 EUR             20 EUR
 500 EUR             24 EUR
 750 EUR             35 EUR
 1.000 EUR             46 EUR
 1.500 EUR             69 EUR
 2.000 EUR             92 EUR
 2.500 EUR           115 EUR
 3.000 EUR           138 EUR
 4.000 EUR           184 EUR
 4.500 EUR           208 EUR
 5.000 EUR           230 EUR


Za to zavarovanje veljajo splošni pogoji: Splošni pogoji ERV.pdf in COVID Info Slowenien final 20220209 SLO .pdf

Želite biti informirani o aktualnih novostih in ekskluzivnih akcijah?
Spremljajte nas
tudi na Facebooku