Splošni pogoji poslovanja

VSEBINA ARANŽMAJA
Organizator vašega potovanja je Intelekta Murska Sobota, d. o. o., ki jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v celoti, in kot je opisano, uresničil aranžma, razen v izrednih okoliščinah (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, naravne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti ipd.).

PRIJAVE IN VPLAČILA

Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o potovanju (prijavnico), ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji, z opombo: “Seznanjen sem s splošnimi pogoji poslovanja, programom potovanja ter obrazcem standardnih informacij in vse v celoti sprejemam.” Tako postane vse, kar je navedeno v teh pogojih in programu potovanja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja. V primeru prijave po telefonu ali internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev ter bil seznanjen s program potovanja in obrazcem standardnih informacij takrat, ko je telefonsko oz. po internetu naročil turistični aranžma. Bistveni pogoj za veljavnost prijave po telefonu oz. internetu je plačilo računa v skladu z navedeno valuto. Če ni v programu potovanja določeno drugače, plačate ob prijavi 30 % celotne vrednosti aranžmaja, preostalih 70 % cene aranžmaja pa najmanj 21 dni pred odhodom. V kolikor je pričetek dogovorjenega potovanja od sklenitve pogodbe odmaknjen za manj kot 21 dni, zapade celotna vrednost aranžmaja ob sklenitvi pogodbe. Če potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača aranžmaja v predvidenem roku, šteje, da je odstopil od pogodbe, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s točko ODPOVED POTOVANJA.

CENE ARANŽMAJA

Cene vseh aranžmajev so določene s programom potovanja oz. letovanja ter veljajo od dneva objave programa. Če je prišlo do sprememb v tečaju valut, na podlagi katerih je izračunan aranžma, do zvečanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do zvišanja pristojbin za nekatere storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja, ima organizator pravico do zvišanja cene. Če se zaradi navedenih sprememb, stroški znižajo, ima potnik pravico do znižanja cene. O morebitnem zvišanju cene organizator potnika obvesti najpozneje 20 dni pred odhodom. Če podražitev preseže 8 %, ima potnik pravico razdreti pogodbo in pravico do povračila vplačanega zneska, vendar brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vize, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. Če je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Organizator lahko v programu določi ali dopušča možnost, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, na kraju samem (npr. fakultativni izleti). V tem primeru organizator ne nastopa ne kot organizator ne kot posrednik, ampak samo kot informator. Zato potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini). V skladu s sklepom Združenja turističnih agencij Slovenije se pri prodaji turističnih aranžmajev zaračunajo stroški prijave - prijavnina, ki v celoti zapadejo ob prijavi.


INFORMATIVNI ZNESKI DOPLAČIL ZA GORIVA NA ČARTER LETIH

Organizator potovanja je pri organiziranju turističnih aranžmajev lahko pri uporabi letalskega prevoza posrednik, naročnik ali zakupojemalec tovrstnega prevoza, vendar je v vsakem primeru zaradi mednarodno veljavnih konvencij in resolucij, letalski prevoznik tisti, ki določa pogoje prevoza. Organizator potovanja tako nima vpliva na dejansko končno ceno tovrstnega prevoza, ki se lahko zaradi zunanjih vzrokov (cena goriva, cena letaliških pristojbin, drugi s strani prevoznika deklarirani dodatni stroški) naknadno, kljub podpisani pogodbi, spremeni.

Organizator potovanja si pridržuje pravico prilagoditi ceno turističnih aranžmajev, ki se opravljajo z letalskim prevozom po naročilu (čarter let) pogodbenim razmeram, ki so veljavne v času, ko se tovrstni turistični aranžma dejansko opravi.

Organizator potovanja bo o morebitni spremembi cene (znižanje ali zvišanje) potnika ustrezno obvestil, v kolikor bo to v okviru s pravnim redom predpisanih odstopanj v končni ceni aranžmaja.

Dolžina leta/cena goriva v              Dolžina leta do 1,5 ure                                                                               Dolžina leta od 1,5 do 3 ure
tonah po sistemu PLATS 
             (Lefkas, Podgorica, Tivat, … )                                                                    (Limnos, Rodos, Antalya, Djerba, … )

na dan končnega izračuna                                        

                                                       Doplačila na osebo                                                                                                                                                       
                                                       Ena smer                            Povratni prevoz                                               Ena smer                    Povratni prevoz


       701 – 800 EUR                       -8 EUR                                -16 EUR                                                         -12 EUR                                    -24 EUR
       801 – 900 EUR                       -4 EUR                                -8 EUR                                                             -6 EUR                                    -12 EUR
 901 – 1.000 EUR                                /                                          /                                                                       /                                                /    
1.001 – 1.100 EUR                         4 EUR                                  8 EUR                                                              6 EUR                                    12 EUR
1.101 – 1.200 EUR                         8 EUR                                16 EUR                                                            12 EUR                                    24 EUR
1.201 – 1.300 EUR                        12 EUR                               24 EUR                                                            18 EUR                                    36 EUR
1.301 – 1.400 EUR                        16 EUR                               32 EUR                                                            24 EUR                                    48 EUR
1.401 – 1.500 EUR                        20 EUR                               40 EUR                                                            30 EUR                                    60 EUR
1.501 – 1.600 EUR                        24 EUR                               48 EUR                                                            36 EUR                                    72 EURCene paketnih aranžmajev na posebnih letalih (čarter letih) so izračunane po pogojih cene goriva 1.000 €/tono. Zneski v tabeli so izračunani kot razmerje med dolžino poleta in ceno tone goriva po sistemu PLATS na dan končnega izračuna ob upoštevanju povprečne zasedenosti potniške kabine. Končni izračun bo znan in bo potnik o njem obveščen najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja. Aktualne cene letalskega goriva so objavljene vsak petek na spletnih straneh:
https://www.iata.org/en/publications/economics/fuel-monitor/. Organizator potovanja si pridržuje pravico do spremembe zneskov, navedenih v tabeli, v kolikor bi se cena tone goriva dvignila še višje kot je trenutno najvišji znesek v tabeli oz. znižala še bolj, kot je najnižji znesek v tabeli.

V primeru povišanja skupne cene za več kot 8% ima potnik možnost oz. pravico do odstopa od pogodbe brez odpovednih stroškov.

KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV
Kategorizacije nastanitvenih objektov (število zvezdic), navedene v tem katalogu, so določene glede na uradno lokalno kategorizacijo, zato organizator zanje ne odgovarja. Organizator si pridržuje le pravico odvzeti ali dodati pol zvezdice glede na mnenja naših gostov iz preteklih let, glede na ocene drugih renomiranih organizatorjev, glede na izkušnje naših predstavnikov in glede na dejansko stanje po pregledu s strani naših uslužbencev. Število zvezdic med različnimi tipi nastanitve ni primerljivo. Prehrana, udobje in druga ponudba so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi turističnimi cilji, destinacijami so različni in neprimerljivi. Organizator ne prevzema odgovornosti za katero koli pisno ali ustno informacijo, ki jo je potnik dobil na prodajnem mestu in ni v skladu z opisi storitev v tem programu. Organizator prav tako ne odgovarja za informacije na spletnih straneh posameznih hotelov, saj na oblikovanje le-teh nima vpliva. Opis storitev in objektov v posameznem katalogu velja samo za tiste, ki se prijavijo oz. ki plačajo izbrani objekt po cenah, objavljenih v posameznem katalogu. V primeru “last minute” ponudb in drugih akcij veljajo opisi poleg konkretne akcije.

FORTUNA
Nastanitev, rezervirana po ponudbi Fortuna, ne zagotavlja nastanitve v imenovanem objektu, ampak v neznanem objektu rezervirane nacionalne kategorizacije. Razen destinacije, kategorije in vrste storitve (N, NZ, POL, PP, AI) se ne obljubljajo nobene druge storitve in tudi niso del pogodbe o potovanju. Razporeditev po hotelih se v skladu s prostimi kapacitetami po navadi opravi šele ob prihodu na ciljno letališče. Destinacija je določena s ciljnim letališčem, pri čemer nastanitev ni zagotovljena v kraju letališča. Posamezni potniki oz. skupine potnikov so lahko v istem terminu nastanjeni v različnih nastanitvenih objektih, v različnih počitniških območjih, čeprav so vsi plačali enako ceno.

SPREMEMBA PROGRAMA

Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (glejte točko VSEBINA ARANŽMAJA). Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije ter na lastne stroške. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe letalskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom. Iz različnih razlogov, kot so stavke, slabe vremenske razmere, nujna vzdrževalna dela, popravila in obremenitve zračnega prostora, lahko pride do zamud, na katere organizator ne more vplivati. Za dodatne stroške ali nekoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude, je v skladu s predpisi odgovoren prevoznik. Pri potovanjih oz. izletih, kjer v času prijave še ni bil točno znan dan odhoda, mora potnik upoštevati, da se lahko zgodi, da bodo nekateri muzeji, cerkve, arheološka najdišča ipd. zaprti prav tisti dan, ko je v programu predviden njihov ogled, zato si organizator pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda posameznih ogledov oz. do ustreznih nadomestnih ogledov. O vsaki spremembi programa mora biti potnik obveščen pisno na jasen in razumljiv način. Potnik mora imeti na voljo razumen rok, da na predlagano spremembo odgovori in mora biti seznanjen s posledicami, če na predlagano spremembo ne odgovori. Če je posledica sprememb slabša kakovost ali nižji stroški turističnega paketa, je potnik upravičen do ustreznega znižanja cene.


TRAJANJE POTOVANJA IN REZERVIRANA OSKRBA
Prvi in zadnji dan potovanja sta namenjena prihodu v letoviški kraj in odhodu iz letoviškega kraja, s tem povezanimi prevozi in nastanitvijo. Ura odhoda je lahko tudi popoldanska oziroma večerna, ura vrnitve pa tudi jutranja. V vsakem primeru se dan odhoda in dan vrnitve štejeta kot dneva potovanja.

Hotelir pri prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku postreči večerjo, enako velja za zajtrk pri odhodih v zgodnjih jutranjih urah. Rezervirana oskrba velja samo med vašim bivanjem na destinaciji, in sicer od trenutka, ko se prijavite na recepciji, do trenutka, ko se odjavite.

ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI
Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih preprečiti in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejema rezervacije, če bi obstajale med objavo in prodajo aranžmaja. Organizator lahko odpove aranžma ali del aranžmaja, ki se plača dodatno (npr. prevoz do letališča), tudi če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev oz. prevozov:
– za aranžmaje s posebej najetimi letali, vlaki ali ladjami 80 % zasedenosti le-teh,
– za avtobusne aranžmaje 40 potnikov,
– za aranžmaje na rednih letalskih progah 15 potnikov,
– za prevoz do letališča 6 potnikov.

Organizator je dolžan kupce o tem obvestiti najpozneje 7 dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nobene obveznosti za nadomestilo škode kupcem, ampak kupcem vrne celoten vplačani znesek oziroma znesek, ki ustreza delu nekoriščenih storitev.

Pogoj za slovenskega predstavnika na posamični destinaciji je vsaj 40 slovenskih potnikov.

ODPOVED POTOVANJA
Če želi potnik odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum prejetja pisne odpovedi je podlaga za obračun stroškov odpovedi, in sicer:
– za odpoved do 30 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 20 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 29 do 22 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 30 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 21 do 15 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 50 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 14 do 8 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 80 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 7 dni do 1 dan pred začetkom potovanja organizator obdrži 95 % celotne vrednosti aranžmaja,
– če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

Poleg zgoraj omenjenih stroškov odpovedi je potnik vedno dolžan organizatorju pokriti tudi administrativne stroške v višini 23 € na prijavnico.

Pri delnih odpovedih potovanj, kadar na primer potovanja ne odpovedo vsi potniki na eni rezervaciji, ki bivajo v eni skupni bivalni enoti, pride poleg odpovednih stroškov, v skladu z zgornjo tabelo in administrativnih stroškov, tudi do povišanja cene aranžmaja za preostale potnike, ki ostanejo na rezervaciji.

Zgornja tabela ne velja za turistične aranžmaje, ki so vezani na redne linije oz. nizkocenovnike. Pri teh aranžmajih so stroški odpovedi 95% skupne cene aranžmaja že takoj po fiksni potrditvi!

Za primere, če bi moral potnik zaradi različnih vzrokov odpovedati potovanje, omogočamo vsem potnikom, ob prijavi, sklenitev zavarovanja rizika odpovedi z različnimi zavarovalnicami. V tem primeru potnika v celoti vežejo vsi splošni pogoji za zavarovanje odpovedi turističnih potovanj posamezne zavarovalnice, ki so sestavni del pogodbe o potovanju, za primer odpovedi katerega se sklepa zavarovanje. Premija za zavarovanje rizika odpovedi zapade v plačilo, v celoti, takoj ob prijavi.

Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko, če se sprememba da urediti, spremeni (prenese) svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za neko potovanje, vendar mora o tem obvestiti organizatorja oziroma prodajno mesto najpozneje v 8 dneh pred začetkom potovanja. Vse dodatne stroške, ki bi pri tem nastali, nosi potnik.

Za vsako spremembo rezervacije, če je sploh še mogoča, organizator bremeni potnika za 23 €. Vsaka sprememba termina potovanja manj kot 30 dni do odhoda se ne šteje več kot sprememba, ampak kot odjava, za katero velja zgornja tabela odpovednih stroškov.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan omogočiti vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebiti neizvedene ali le delno izvedene storitve. Organizator izključuje vsako odgovornost v primeru spremembe ali neizvedbe storitev, nastale zaradi višje sile (glejte točko VSEBINA ARANŽMAJA) ali zamud prevoznih sredstev, za katere je v skladu z veljavnimi predpisi odgovoren prevoznik.

POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi matične države in tudi tiste, v katero potuje. Če na potovanju izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove. Če je potniku zaradi kršitve katerega od naštetih pogojev prepovedano nadaljevanje potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem. Spoštovati mora tudi hišni red v gostinskih in hotelskih objektih (pri veliko hotelih srednje in visoke kategorije je za vstop v restavracijo predpisana ustrezna garderoba, npr. dolge hlače) ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev.

Če potnik ne bi upošteval svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsako odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Če potniku ureja vizum organizator, le-ta ne jamči za uspešnost ali pravočasnost pridobitve vizuma in ne vrača stroškov pridobitve vizumov.

Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati svoje natančne osebne podatke, ki se bodo uporabljali v skladu z zakonom. Na podlagi teh podatkov bo organizator izvršil rezervacijo in najpozneje 5 dni pred odhodom naročnika obvestil o točni uri odhoda in ostalih potrebnih podatkih o potovanju. Neprejetje obvestila se ne obravnava kot višja sila na strani potnika; stroške, ki bi zaradi tega nastali, zato nosi izključno potnik sam.

Če želi potnik na potovanju uveljavljati popust oziroma brezplačen vstop v muzeje, samostane, galerije ipd., si je dolžan morebitno potrebno potrdilo, največkrat od ambasade namembne države, urediti sam in na lastne stroške.

PRTLJAGA
Po določilih posameznih letalskih prevoznikov ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage, za vsak presežen kilogram dovoljene teže prtljage pa mora potnik na kraju samem doplačati. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Prevoz živali in posebne prtljage, kot so kolo, srf, oprema za golf itn., se plača dodatno, po navadi ob odhodu neposredno na letališču oz. na kraju samem. Prevoz živali in te prtljage je treba najaviti že ob prijavi, prevoznik pa si zaradi omejitve zmogljivosti vseeno pridržuje pravico do zavrnitve prevoza živali oz. te prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zato nastala, nosi potnik sam. Ob prijavi je treba najaviti tudi prevoz vseh predmetov, katerih prevoz v ročni prtljagi je sicer prepovedan, razen če jih potnik potrebuje zaradi nujnih zdravstvenih razlogov, npr. insulinske injekcije.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Organizator prav tako ne odgovarja za krajo ali poškodovanje prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (priporočamo najetje sefa) ter prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij).

SOBE
Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, udobje, lega – orientacija, določeno nadstropje ...), bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v nekem hotelu. Slike sob v katalogu so le primeri. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja na to ne more vplivati, potnikove želje lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je majhna in ima slabšo lego.

Pri nastanitvi treh ali več oseb v isti sobi studiu ali apartmaju mora potnik upoštevati, da gre največkrat za dvoposteljno sobo oz. dvoposteljni studio oz. apartma s pomožnimi ležišči, zato nastanitev dodatnih oseb običajno ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za kavč ali zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka navadni postelji. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja omeji gibanje v sobi.

Po mednarodnih običajih in pogodbah s hotelirji poteka izmenjava sob med 12. in 15. uro, zato je treba ne glede na uro poleta sobo zapustiti do 12. ure oz. se lahko vanjo vselimo šele ob 15. uri. Nekateri hoteli glede na zasedenost včasih ponujajo možnost podaljšanega bivanja, za katerega pa se potnik dogovori in plača sam na kraju samem. V številnih nastanitvenih objektih ponujajo ob prihodu oz. odhodu možnost, da prtljago odložite v poseben prostor ali na označeno zbirališče, vendar vedno na lastno odgovornost.

Gostje, ki se prijavijo na “last minute” in razne druge akcije, se morajo zavedati, da bodo sicer dobili sobe v skladu z opisi v konkretni akciji, vendar bodo po navadi to najslabše sobe v hotelu. Hotelir ima namreč vedno nekaj gostov, ki so aranžma plačali po kataloški ceni, in razumljivo je, da bo njim dal prednost.

ZDRAVSTVENI PREDPISI IN VARSTVO
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v nekatere države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, razen če bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. Potnik ima pravico do zdravstvenega varstva in zdravstvenih storitev v domovini in tujini v obsegu in tako, kot je določeno s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, ter se je dolžan z njimi seznaniti pred začetkom potovanja.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Majhnih pomanjkljivosti se ne upošteva. Če so storitve, navedene v programu, po mnenju, ki je neodvisno od osebnih lastnosti posameznega potnika, njegove starosti, spola, posebne občutljivosti ali posebne neobčutljivosti, opravljene slabo, lahko potnik poda pritožbo oziroma reklamacijo.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo mogoče odpraviti v kraju oddiha. Če bi bila, glede na vsebino, reklamacija lahko rešena na kraju samem, potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja poznejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu odškodnine. Če po krivdi agencije ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev - ne pa tudi dela aranžmaja – storitev, ki jih je potnik že dobil in je bil z njimi zadovoljen. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo. Organizator pa sicer odgovarja potniku za nastalo škodo največ do trikratnika cene pogodbeno dogovorjenih potovalnih storitev zanj; ta omejitev ne velja v primeru potnikove okvare zdravja ali smrti, za katero bi odgovarjal organizator.

Pritožbeni postopek:
1. Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, če je le-ta odsoten, pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, organizator ne bo upošteval poznejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjal na pisno pritožbo.
2. Če objektivne pritožbe ni mogoče rešiti z organizatorjevim predstavnikom na kraju samem, je potnik dolžan takoj poklicati dežurno številko organizatorja +386 41 730 072 in zahtevati pisno potrdilo o pomanjkljivostih.
3. V skladu z 893. členom Obligacijskega zakonika mora potnik najkasneje v roku 8. dneh po vrnitvi s potovanja predati pisno pritožbo na prodajnem mestu, kjer se je prijavil za potovanje, ter priložiti ustrezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. Pritožba mora biti podpisana, vloži pa jo lahko le vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo pritožbi. Pritožbe poslane preko e-maila se ne bodo upoštevale. Organizator bo vsebinsko obravnaval samo pravilno podane pritožbe z vsemi zahtevanimi priloženimi dokumenti, vložene v zakonsko določenem roku.
4. Organizator je dolžan izdati prvi pisni odgovor k navedeni pritožbi v 8 dneh po njenem sprejemu, dokončni pa v roku, potrebnem za pridobitev vseh informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve.

V primeru, da je potnik spoštoval pritožbeni postopek iz teh Splošnih pogojev lahko zahteva znižanje cene ali povrnitev škode zaradi neskladnosti s pogodbo o paketnem potovanju v dveh letih od nastanka neskladnosti. Povrnitve škod ali znižanja cen, ki potniku pripadajo na podlagi različnih zakonov, uredb in konvencij, se med seboj odštevajo, da se prepreči prekomerna izplačila.

Pri aranžmajih “last minute” in aranžmajih po znižani akcijski ceni gre za skromnejše nastanitve, vendar ugodnejše in predvsem primerne za potnike, ki se jim kakovost bivanja ne zdi najpomembnejša. Potnik, ki se odloči za tak aranžma, je v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja opozorjen na manjšo kakovost aranžmaja pred sklenitvijo pogodbe, zato nima pravice do uveljavljanja zahtevkov za znižanje cene, ki bi izvirali iz naslova kakovosti nastanitvenega objekta.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Organizator vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s prijavo na konkretno potovanje pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi organizatorja in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje. Politika varovanja osebnih podatkov je objavljena na spletni strani www.intelekta.com.

SODNA PRISTOJNOST
Za reševanje morebitnih sporov, ki jih ne bi bilo možno rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v Mariboru.


Odgovorni organizator:
INTELEKTA M. SOBOTA, d. o. o., Prežihova ul. 5, 9000 Murska Sobota
tel.: 02/536 19 60, faks: 02/536 19 61
www.intelekta.comVsi podatki v katalogu in ceniku ustrezajo stanju december 2023.


chatsimple